Wie zijn we

CIVITAS ROMANA, in Italië beter gekend onder de naam CIVILTA' ROMANA, is een sociaal en cultureel project, opgericht als vereniging in januari 2010 in Rome. Geboren uit de interesse en passie voor de Romeinse geschiedenis van de oprichtende leden, komende uit verschillende Romeinse re-enactment groepen, is CIVILTA ROMANA, daarom, een vereniging van culturele wederopbouw, re-enactment en experimentele archeologie, een non-profit organisatie.

De naam CIVITAS ROMANA werd door de vereniging aangenomen omdat het met eenvoud het thema en de onderwerpen van studie (over  sociale, culturele, militaire, politieke, technologische, artistieke en religieuze aspecten van de Romeinse bevolking) samenvat. Tevens is het gemakkelijk te onthouden en herinnert de naam aan de waarden en de geschiedenis van de Urbs. Als  symbool voor de vereniging werd gekozen voor de beeltenis van de godin ROMA, het universele symbool van de Romeinse cultuur en beschaving.

 

Onze doelstellingen

CIVITAS ROMANA is vastbesloten ambitieuze projecten van historische reconstructie op te zetten en te ontwikkelen, met culturele, didactische en informatieve doelen, toegepast op de periode van de Iulisch-Claudische dynastie.  Het doel is om een toonaangevende culturele vereniging te worden binnen de gevarieerde wereld van re-enactors en historici over de geschiedenis en beschaving van Rome, op lokaal, nationaal en internationaal vlak. De vereniging wil:

 • fungeren als een gekwalificeerd en erkend centrum van expertise en kritische studie van bibliografische, historische en artistieke bronnen van de Romeinse tijd.  Dit niet enkel door een ijverig onderzoek van documenten en praktische oefeningen, maar ook door middel van een constante en open samenwerking met universiteiten, musea, archeologische diensten en geleerden die gespecialiseerd zijn in deze periode;

 • informeren over recente archeologische en historische ontdekkingen bij het grote publiek door middel van een reeks hoog gekwalificeerde en educatieve initiatieven;

 • samenwerken met Italiaanse en buitenlandse overheidsinstanties, gemeenten, scholen, kamers van Koophandel en archeologische diensten.

 

Onze missie

CIVITAS ROMANA heeft zich een sociale en culturele missie opgelegd dat zich articuleert in verschillende doeleinden op middellange termijn:

 

Bevordering en waardering

a) Bevorderen van Romeinse cultuur en geschiedenis door studie, experimenten en historische onderzoek in het domein van de Romeinse beschaving;

b) Betrouwbaar reconstrueren, volgens de meest actuele en aannemelijke historische bronnen en de meest recente archeologische vondsten, van het militaire, civiele, religieuze, recreatieve en politieke leven van het Romeinse volk.

 

Informering en wetenschappelijke-historische samenwerking

a) Informeren, door middel van nauwkeurige exposities en educatieve evenementen, over de verschillende thema's van de vereniging gebonden aan de Iulisch-Claudische dynastie. In de meest eenvoudige en intuïtieve manier de bevindingen en reconstructies in het archeologische en historische veld te communiceren aan het grote publiek en zodoende bijdragen tot de groei van interesse in de geschiedenis van deze periode;

b) Betrekken van musea, archeologische en literaire organisaties en onderzoeksinstellingen in sociale activiteiten ter bevordering van de geschiedenis als sociale en culturele wortels van het Westen.

c) Samenwerken met culturele, archeologische, universitaire en museale organisaties en instellingen, alsook met zowel lokale en nationale scholen voor educatieve doeleinden en culturele promotie van de Romeinse beschaving.

 

Sociale activiteiten

a) Bevorderen en ondersteunen via gratis deelname van fondsenwerving door erkende organisaties voor humanitaire doeleinden;

b) Fungeren als een ontmoetingsplaats in naam van het gemeenschappelijk cultureel belang.  Leveren van een sociale functie voor menselijke groei en ontwikkeling volgens het ideaal van het levenslang leren;

c) Organiseren en deelnemen aan recreatieve activiteiten en spelletjes, sport en artistieke opleiding, verbonden aan sociale doelstellingen.

 

De doeleinden

Organiseren en deelnemen

 • organiseren en deelnemen aan nationale en internationale evenementen met betrekking tot wederopbouw, historische re-enactment en Romeinse experimentele archeologie;

 • organiseren en deelnemen aan culturele evenementen in samenwerking met openbare en particuliere instellingen (musea, openbare instanties, universiteiten, historische en archeologische verenigingen, enz.) en lokale overheden.  Dit gekoppeld aan wederopbouw en historische re-enactment.

Samenwerken

 • samenwerken met nationale militaire instellingen die geïnteresseerd zijn in Romeinse re-enactment;

 • samenwerken met andere nationale en internationale re-enactment groepen voor het opzetten en deelnemen aan historische evenementen die dezelfde thema's en periode behandelen als onze vereniging;

 • samenwerken aan de ontwikkeling en de realisatie van historische en wetenschappelijke documentaires over de Romeinse geschiedenis.

Verstrekken van advies en eigen materiaal

 • verstrekken van advies en eigen materiaal voor historische documentaires over dezelfde historische periode die onze vereniging behandelt;

 • verstrekken van advies en eigen materiaal aan archeologische musea en tijdelijke tentoonstellingen over de onderwerpen aangaande de Romeinse geschiedenis.  Deze instellingen voorzien van materiaal, wapenuitrustingen, wapens, kleding en meer alsook door aanwezigheid van onze leden voor tentoonstellingen en informatieve doeleinden.

Bouwen van een permanent castrum (militair kamp)

 • op een plaats die geschikt is voor historische reconstructie, re-enactment, educatieve activiteiten en archeologische experimenten.